Παιδιά με δυσλεξία: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους

Παιδιά με δυσλεξία: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Δυσλεξία;   Ας τα γνωρίσουμε καλύτερα! Τα παιδιά με δυσλεξία  είναι τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετικά ταυτόχρονα. Αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα με πολλές αποκλίσεις και ασυμφωνίες στις επιμέρους ικανότητές τους. Η Μαρίνα αναφέρει: «είναι τόσο δύσκολο να διαβάσω.. είναι σαν  να είμαι σε ένα δωμάτιο που είναι…

Details