Ισπανία: Όσοι ασκούν ενδοοικογενειακή ή έμφυλη βία δεν θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται τα παιδιά τους

Ισπανία: Όσοι ασκούν ενδοοικογενειακή βία δεν θα έχουν δικαίωμα να βλέπουν τα παιδιά τους

Ισπανία: Όσοι ασκούν ενδοοικογενειακή ή έμφυλη βία δεν θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται τα παιδιά τους Η Ισπανία αποτελεί πρωτοπόρο στο θέμα της αντιμετώπισης…